16174729_828654677273697_9083458106514977268_n.jpg


Trykkbølge-/sjokkbølgebehandling eller rESWT(radial Extracorporal schockwave Therapy), som det kalles på fagspråket, er et effektivt alternativ for pasienter med kroniske lidelser, der man unngår bruk av kortisonsprøyter, medikamenter eller kirurgiske inngrep. Behandlingen er derfor uten bivirkninger. Metoden har vist seg meget effektiv til å bryte ned skadet vev og kalkpåleiringer som forårsaker kroniske lidelser.


Radial trykkbølge( rESWT )er mest effektiv i de hudnære områdene hvor energifokuset er fra 0-3cm. Her tilbyr vi også Power+ «pistol» som gir en enda høyere energimengde og er svært effektiv på achillestendinitt og plantarfacitt.


Vi tilbyr også konsentrert trykkbølgebehandling,ESWT. Dette er en fokusert trykkbølge som flytter fokuset dypere slik at energien ikke forsvinner i huden. Denne metoden er spesielt effektiv på epicondylitt(tennisalbue) og senebetennelser i skulder.


En kronisk lidelse er en skade som kroppens naturlige helingsmekanismer har sluttet å behandle selv, de høyfrekvente trykkbølgene/sjokkbølgene trenger ned og inn i det skadede vevet, og kroppen reagerer på dette med å øke blodsirkulasjonen og stoffskiftet rundt skadeområdet. Dette stimulerer kroppens egen evne til å reparere seg selv.


En «pistol/aplikator» holdes mot huden på det skadede stedet. Behandlingen oppleves som en rekke små, høyfrekvente slag mot huden som trenger inn i vevet. En behandling kan bestå av hele 2000-3000 fysiske slag/sjokkbølger, da altså ikke strøm- eller lydbølger.


Behandlingen gjennomføres i løpet av noen minutter og gjentas 3-5 ganger med ca en uke mellom behandlingene.


Les mer på http://www.ergomove.no

Trykkbølgebehandling