16174729_828654677273697_9083458106514977268_n.jpg

Neurac slyngebehandling


Neurac slyngebehandling har som mål å gjenopprette normal muskelfunskjon gjennom nevromuskulær stimulering og korrigerende øvelser. Metoden er basert på vitenskapelige studier og forskning samt veletablerte prinsipper for behandling og rehabelitering og muskel og skjelettplager.


Behandlingsmetoden bygger på fire grunnelementer:


1. Kroppsvektbærende øvelser i redcord slynger.

2. Kontrollert vibrasjon påført utvalgte deler av kroppen.

3. Gradvis økende belastning.

4. Smertefri behandling og bevegelser.


Målet med neurac behandlingen er å gjennopprette smertefrie bevegelsesmønstre og forbedre muskelfunksjonen. Neurac-behandling utfordrer muskelsamspillet og fokuserer på årsaken bak problemene, ikke bare symptomene.