16174729_828654677273697_9083458106514977268_n.jpg

Fysioterapi

Undersøkelse, diagnostisering og behandling av muskel og skjelettplager. Vi tenker helhet og prøver å finne årsakene til plagene dine som ikke nødvendigvis sitter der plagene og smertene oppstår. Vi vektlegger aktiv rehabilitering og har som mål at pasienten er delaktig i rehabiliteringen og selv kan bli i stand til å mestre sine plager.


  • Tradisjonell fysioterapi: Vi tilbyr bløtvevsbehandling, mobilisering, tøyning, traksjon og elektroterapi.


  • Rehabilitering


  • Idrettsfysioterapi


  • Medisinsk treningsterapi


Bedriftsavtaler: Vi gjør avtaler med bedrifter om behandling og/eller treningsgrupper ved Paradis Sportsklinikk.


Forsikringsavtaler: Vi gjør avtaler med forsikringsselskap eller forsikringskunder om behandling og/ eller treningsgrupper ved Paradis Sportsklinikk.